INFORMĀCIJA PAR DATNI

Nošu burtnīca

Uzskaites apzīmējums PVLMM plg 20
Pievienot izlasei
Apraksts Iespieddarbs, baltos vākos. Jēkaba Graubiņa un Cīruļa (?) sastādīts mācību materiāls, muzikālās dzirdes attīstībai. 2.iespiedums.
Autortiesības
Autortiesību neesamības iemesls Nav autortiesību subjekts