INFORMĀCIJA PAR DATNI

1991. gada janvāra barikādes Rīgā, dzelzaviešu grupa tālsatiksmes telefonu centrāles tuvumā

Uzskaites apzīmējums MNM Plg. 6870:11
Pievienot izlasei
Autortiesības
Autortiesību neesamības iemesls Nav autortiesību objekts