INFORMĀCIJA PAR DATNI

1991. gada janvāra barikādes Rīgā dzelzavieši pie tālsatiksmes telefonu centrāles

Uzskaites apzīmējums MNM Plg. 6870:12
Pievienot izlasei
Autortiesības
Autortiesību neesamības iemesls Nav autortiesību objekts