Izstāde

PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

ekspozīcija "Rainis un Durbes pils"

Tukuma muzejs
Izstādes atklāšanas datums 18.07.2015
Izstādes slēgšanas datums
Darba laiks
Izstādes apraksts Raiņa ekspozīcija atklāta telpā, kas bija pirmais Raiņa muzejs Latvijā.
Durbes pils ir ievērojama ne tikai ar klasicisma arhitektūru, vēsturiskajiem interjeriem un vācbaltu kultūrvēstures mantojumu, bet arī ar to, ka tajā astoņus gadus (1929–1937) pastāvēja Raiņa muzejs, kura veidošanā piedalījies pats dzejnieks.
Rainis, īstajā vārdā Jānis Pliekšāns (1865–1929), savās publiskajās runās un dienasgrāmatās vairākkārt ir pieminējis nepieciešamību dokumentēt neseno pagātni un vākt priekšmetus, lai ilustrētu valsts vēstures svarīgākos notikumus. Viņa doma „Tautas vēstures izpētei nepieciešami muzeji. [..] Valsts būtei nav vēstures, nav garīga pamata” jau 20. gadsimta 20. gados ienesa Latvijas kultūrā un muzeju dzīvē pilnīgi jaunu izpratni par muzeja lomu sabiedrībā.
Durbi dzejnieks ieguva Agrārās reformas gaitā. Laikā no 1922. gada 20. janvāra līdz 1929. gada 26. augustam viņš bieži apmeklējis Tukumu un Durbi, lai risinātu ar īpašumu saistītus jautājumus. Raini aicināja piedalīties arī vairākos pasākumos, tostarp Tukuma pilsētas pamatskolas (tagad Raiņa ģimnāzija) pamatakmens likšanas ceremonijā 1927. gada 25. septembrī un I Tukuma apriņķa Dziesmu svētkos 1928. gada 10. jūnijā.
Saskaņā ar ieceri Raiņa muzejam Durbē bija jācenšas nevis savākt iespējami vairāk materiālu, bet gan „izcelt galvenos Raiņa darbības posmus un veidus, savelkot kopā, sasistematizējot viņa darbību attēlojošos dokumentus un priekšmetus stingrā kārtībā, apvienojot tos noslēgtās grupās. [..] Materiālu novietošanai parasto vitrīnu vietā jāpielieto saturam atbilstošie mājīgāka rakstura skapīši, plauktiņi, etažeres, galdiņi, lai piedotu muzejam mājīgāku raksturu”.
Muzeja izveidošanā vislielāko ieguldījumu deva Latvijas Skolotāju savienības valdes locekļi un aktīvisti, tostarp Mērija Birkerte un dzejnieks Fricis Rokpelnis. 1929. gadā 18. jūliju, kad Rainis ieradās Durbē, lai pavadītu vasaru viņam un Aspazijai iekārtotajās telpās, var uzskatīt par Raiņa muzeja neoficiālu atklāšanu. Īstā muzeja atklāšana notika 1929. gada 28. septembrī, jau bez Raiņa.
Ekspozīcija „Rainis un Durbes pils” veidota, lai ne tikai atklātu izcila dzejnieka saistību ar Durbes pili un sniegtu ieskatu Raiņa muzeja veidošanā un iekārtojumā, bet arī rosinātu kaut nedaudz tuvināties laikmeta un izcilas personības izpratnei. Vienlaikus tā paver iespēju ielūkoties Durbes un citu muižu vēsturē, to īpašnieku likteņos 20. gadsimta pirmajā pusē, Durbes muižas pēdējo īpašnieku – fon der Rekes ģimenes – dzīvē.
1905.–1907. gada revolūcija, Pirmā pasaules kara laiks, Agrārā reforma un norises neatkarīgās Latvijas valsts pirmajās desmitgadēs joprojām ir maz pētītas un maz atspoguļotas tēmas; arī muzeju vēstures izpēte un Raiņa loma palikusi bez pietiekošas ievērības.
Raiņa laikabiedri muzeja atklāšanas laikā sapņoja, ka „Durbe ar laiku būs tas pats, kas vāciem un Gētes cienītājiem – Veimāra, kas krieviem – Jasnaja Poļana”.
Izstāde tapusi Tukuma muzeja sadarbībā ar Memoriālo muzeju apvienību un Rakstniecības un mūzikas muzeju.
Izstādē izmantoti materiāli no Tukuma muzeja, Latvijas Kara muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas, Letonikas un Baltijas centra Baltijas centrālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva, Kurzemes bruņniecības fotoarhīva, K. Širena biedrības arhīva un privātpersonu krājumiem.
Priekšmetus izstādei sagatavoja restauratori: Jana Lībiete, Gunārs Grīnfelds, Ainārs Krūziņš un SIA „Intarsija”.
Izstādes autores: Inta Dišlere un Agrita Ozola.
Māksliniece: Ina Līne.
Tukuma muzeja radošā grupa: Dace Kleinhofa, Anita Neimane, Santa Silava, Zinta Paševiča, Aivars Šmitenbergs, Jānis Vārpiņš, Juris Visockis.
Izstādi atbalsta VKKF un Tukuma novada Dome.
Izstādes vieta Durbes pilī (Mazā Parka ielā 7, Tukumā)
Izstādes veids Klātienes izstāde
Hipersaite
Cenrādis
Papildus informācija