PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Bulla striata Bruguière, 1792

Latvijas Dabas muzejs
Uzskaites apzīmējums LDM 5464 Kolekcijas numurs LDM Z 5/1107

Priekšmeta tips Dabas priekšmeti >> Zooloģiski priekšmeti (dzīvnieku valsts objekti) >> Bezmugurkaulnieki (Invertebrata) >> Gliemji (Mollusca) >> Gliemeži (Gastropoda)
Kolekcija Z 5 Gliemji Mollusca
Sistemātika (zooloģiskiem objektiem) Gastropoda Gliemeži    >> Bullidae