PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Rokraksts

Andreja Upīša memoriālais muzejs
Uzskaites apzīmējums AUMM 10867

Virsraksts vai nosaukums Latvijas PSR Zinātņu Akademijas Valodas un literaturas instituta 1.Rakstu krājums.
Autors vai darinātājs A.Upīts
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti
Kolekcija Andrejs Upīts
Izgatavošanas vieta Latvijas PSR
Aptuvens izgatavošanas datējums 20. gs.50-tie gadi
Priekšmeta apraksts Satura rādītājs. 1 lpp.Materiāls ļotinodzeltējis. Minēti A.Upīša " Socialistiskā realisma principi literaturā " un  noveles.
Vairāk