PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Dokuments

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums GVMM 25494

Priekšmeta nosaukums Dokuments
Priekšmeta apraksts Pieņemti Gulbenes pilsētas domes  1928.g. 22.februāra sēdē, apstiprināti ar Iekšlietu ministrijas būvniecības pārvaldes 1928.g. 5.jūnija rakstu Nr.76906.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Transports un ceļu saimniecība
Kolekcija Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti
Autors vai darinātājs Iespiests "Valsts tipogrāfijā"
Materiāls Papīrs
Vairāk