PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Rokraksts

Andreja Upīša memoriālais muzejs
Uzskaites apzīmējums AUMM 10864

Virsraksts vai nosaukums Reālistiskās literatūras kontūras no pasaknei līdz  virsotnei.
Autors vai darinātājs A.Upīts
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti
Kolekcija Andrejs Upīts
Izgatavošanas vieta Latvijas PSR
Izgatavošanas datējums no 01.01.1960 AD līdz 31.12.1961 AD
Priekšmeta apraksts

Raksts.  Pieminēts laikraksts " Cīņa ", 4 lpp., materiāls nodzeltējis.

Vairāk