PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ielūgums

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas novada muzejs"
Uzskaites apzīmējums KNM 10657/2

Priekšmeta nosaukums Ielūgums
Priekšmeta apraksts Ielūgums uz Kuldīgas bērnu mūzikas skolas 30 gadu jubilejas koncertiem un svinīgo aktu 1975. gada maijā. Ielūgums trīsdaļīgs. Informācija par svinīgo aktu un noslēguma koncertu uz atsevišķas lapas.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi >> Ielūgumi
Kolekcija Dokumenti
Ražotājs vai izdevējs Izdevusi Kuldīgas bērnu mūzikas skola. Iespiests Kuldīgas tipogrāfijā.
Izgatavošanas vieta Kuldīga
Vairāk