PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Fotogrāfija

Latgales Kultūrvēstures muzejs
Uzskaites apzīmējums LgKM Plg 12183 Kolekcijas numurs F-5674

Virsraksts vai nosaukums Pauls Strūve
Priekšmeta nosaukums Fotogrāfija
Satura apraksts Pauls Strūve (1891-1941), ārsts RēzeknēKrājuma veids Palīgkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli >> Fotogrāfijas
Kolekcija Fotoattēli
Aptuvens izgatavošanas datējums 20. gs.30-tie gadi
Vairāk