PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Zīmējums

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Uzskaites apzīmējums CVVM 253365/9 Kolekcijas numurs ZAE 5161/9

Priekšmeta nosaukums

Zīmējums

Priekšmeta apraksts

"Vabu sētas" zīmējums ar paskaidrojumiem: ielikts aptaujas lapā - 1 lp.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Etnogrāfisko ekspedīciju dokumentācija
Kolekcija Rokrakstu, zīmējumu, fotoattēlu un dokumentu kolekcija
Izgatavošanas datums/gads 18.07.1942
Kultūrvēsturiskais apgabals Kurzeme
Vairāk