PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 207 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārskats par 1938.gada darbību
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Uz papīra iespiests teksts ,ar tinti aizpildītas ailes par biedrības sastāvu,kases pārskats ,bilance uz 1.janvāri 1939.g.,komandas darbību,ugunsdzēšamiem rīkiem un piederumiem,pavisam 4 lpp.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls