PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dokuments

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 216 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Vēstule Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Uz baltas lapas ar rakstāmmašīnu drukāts teksts .Parakstījuši pagasta vecākā vietnieks R. Ģīmis un sekretārs E. Līdemanis.Lapas kreisajā augšējā stūrī  kantains Ainažu pagasta valdes spiedogs.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls