PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dokuments

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 218 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Akts par piegādāto automobīli ,,FORD-VAIROGS"
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts

Dokuments uzrakstīts uz nelielas lapas. Augšpusē rakstīts vārds AKTS.Apakšā parakstījušies Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārstāvji-R. Rungainis, H. Kalniņš, A. Tirners unJ. Stepānovs , Latvijas ugunsdzēsēju savienības pārstāvis J. Nicmanis un firmas GUNNAR HAAGENSEN pārstāvis V. Siliņš.

Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls