PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dokuments

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 220 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Novēlējums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Novēlējums uzrakstīts ar rakstāmmašīnu. Dokumenta kreisajā stūrī spiedogs -Limbažu brīvprātīgo 'ugunsdzēsēju biedrība 7. oktobrī 1939. g. Adresēts Ainažu br. ugunsdzēsēju biedrībai.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls