PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dokuments

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 221 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Paziņojums par pretdūmu masku iegādi
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Dokuments rakstīts ar rakstāmmašīnu.Lapas augšpusē spiedogs-  Valsts prezidenta protektorāta LATVIJAS UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBU UN ORGANIZĀCIJU savienība . Kreisajā pusē savienības nozīme.1934.gada 20. februārī. Nr.168. Adresēts Ainažu ugunsdzēsēju biedrībai.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls