PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dokuments

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 222 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Paziņojums par šļūteņu piegādi
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Dokuments rakstīts ar rakstāmmašīnu, daži vārdi sarkanas krāsas burtiem. Augšā kreisajā pusē  veikala spiedogs sarkanas krāsas burtiem LUOS. Vidū  Uzraksts-LATVIJAS UGUNSDZĒSĒJU ORGANIZĀCIJU SAVIENĪBAS VEIKALS Rīgā, Raiņa bulvārī Nr. 15, dz. 2         1938.gada 26. aprīlī.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls