PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dokuments

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 223 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Atbilde uz 1936.g.29.sept.rakstu Nr.27
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Dokuments rakstīts ar rakstāmmašīnu. Lapas augšējā daļā -APDROŠINĀŠANAS UN TRANSPORTA AKCIJU SABIEDRĪBA ,,LATVIJAS LOIDS'"   Rīgā 5. oktobrī 1936.
Dokumenta kreisajā pusē sīkrakstā sabiedrības rekvizīti.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls