PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dokuments

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 224 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Paziņojums par benzīna iegādi
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Dokuments rakstīts ar rakstāmmašīnu. Lapas augšā lieliem burtiem uzraksts-THE SHELL COMPANY OF LATVIA, LTD., LONDON . Labajā pusē adrese Kaļķu ielā, 1. Rīgā, 1937.g. 24. maijā. Adresēta Ainažu ug. biedrībai.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls