PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dokuments

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 225 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Paziņojums par benzīna nosūtīšanu Ainažu BUB  vajadzībām
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Dokuments iespiedrakstā un rokrakstā. Lapas augšpusē lieliem burtiem uzraksts-THE SHELL COMPANY OF LATVIA,LTD .,LONDON.Nr. 243 . Kreisajā pusē SHELL  firmas zīme.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls