PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ielūgums

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 227 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Ielūgums uz Mīlgrāvju Ugunsdzēsēju Biedrības 50 gadu pastāvības un karoga iesvētīšanas svētkiem
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi >> Ielūgumi
Kolekcija Dokumenti
Izgatavošanas vieta Rīga
Priekšmeta apraksts Ielūguma teksts iespiests uz papīra.Uz vāka zeltītiem burtiem iespiesti gadskaitļi 1882-50-1932 ,zem gadskaitļiem IELŪGUMS.Teksts ielūguma atvērumā iespiests melnā krāsā,adresāts rokrakstā.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls