PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ielūgums

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 238 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Ielūgums uz Saldus BUB 60 gadu pastāvēšanas svētkiem
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi >> Ielūgumi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Ielūguma teksts iespiests uz baltas papīra lapas .Atverams.Uz vāka -Saldus BUB emblēma un gadaskaitļi  i872.-1932, kā arī uzraksts- Saldus brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 60 gadu pastāvēšanas svētki.Adresāts ierakstīts rokrakstā. Ielūgums stipri bojāts.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls