PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Paziņojums

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 241 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Paziņojums par Ventspils BUB 65 gadu pastāvēšanas svētku pārcelšanu
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi >> Ielūgumi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Paziņojuma teksts iespiests uz baltas lapas tumši  zilas krāsas burtiem.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls