PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 243 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Savstarpējās apdrošināšanas centrālās savienības apliecinājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi >> Veidlapas
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Apliecinājuma teksts iespiests uz baltas papira lapas.Dokuments uzrakstīts 1931. gadā Rīgā.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls