PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 244 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Paziņojums par ugunsdzēšamo rīku un piederumu iegādi
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Paziņojuma teksts iespiests uz vienas baltas papīra lapas.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls