PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 246 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Apkārtraksts par ziedojumu vākšanu ar bundžiņām
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Apkārtraksta teksts iespiests uz šauras un garas baltas papīra lapas. Augšpusē pasvītrots vārds APKĀRTRAKSTS.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls