PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1144 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Pabalstu piešķiršana brīvprātīgai ugunsdzēsēju biedrībai
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Dokumenta teksts iespiests uz lielas, baltas papīra lapas, melnas krāsas burtiem
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls