PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1145 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Pieprasījums par gada pārskata iesniegšanu
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Pieprasījuma teksts iespiests uz baltas papīra lapas.Adresāts ierakstīts rokrakstā.Kreisajā stūrī Būvniecības pārvaldes spiedogs.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls