PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1151 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Apkārtraksts par pretdūmu masku un respiratoru iegādi ugunsdzēsēju vajadzībām
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Apkārtraksta teksts iespiests uz baltas papīra lapas.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls