PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1152 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Lūgums nodrošināt  ugunsdzēsēja Džoņa Bērziņa nosūtīšanu  uz ug. komandu virsnieku kursiem
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Lūguma teksts iespiests uz baltas lapas . Adresāts ierakstīts rokrakstā.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls