PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1158 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Pārskats par ugunsdzēsēju biedrības1932. gada darbību
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Dokuments uzrakstīts uz baltas papīra lapas.Adresāts ierakstīts rokrakstā.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls