PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1159 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Apkārtraksts visām Vidzemes ugunsdzēsēju biedrībām un organizācijām
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Apkārtraksta teksts iespiests uz baltas papīra lapas.Treknākiem burtiem iespiests apkārtraksta virsraksts.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls