PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1162 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Paziņojums par periodiskiem  ugunsdzēsēju kursiem
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Paziņojumsa teksts iespiests uz baltas papīra lapas.Adresāts ierakstīts rokrakstā. Lapas augšējā kreisajā stūrī Būvniecības pārvaldes spiedogs.Dokumenta otrā pusē Ainažu BUB adrese.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls