PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1173 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Lūgums par līdzekļu atvēlēšanu mazpulcēnu dalībniekiem
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Lūguma teksts iespiests lillā krāsā uz baltas papīra lapas.Adresāts ierakstīts rokrakstā.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls