PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1176 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Paziņojums par Jāņa Jēgera kokzāģētavas kokmateriāliem ( pēc ugunsgrēka)
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Latviešu akciju bankas dokumenta teksts iespiests uz baltas papira lapas.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls