PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1178 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Paziņojums par tīra benzīna saņemšanas kārtību
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Paziņojuma teksts iespiests uz baltas papīra lapas.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls