PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1179 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Paziņojums par Ainažu pilsētas budžeta līdzekļiem
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Paziņojuma teksts iespiests uz baltas papīra lapas. Kreisajā lapas pusē Ainažu pilsētas valdes spiedogs.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls