PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības dokumenti

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 1217 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Firmas Konrad Rosenbauer vēstule
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Uz firmas Konrad Rosenbauer  veidlapas ar rakstāmmašīnu drukāts teksts.Vēstule uz 2 lapām,1.lapā teksts no abām pusēm .
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls