PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Diploms

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 247 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Ainažu BUK diploms
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Tipogrāfiski iespiesta krāsaina lapa. Dokuments aizpildīts latviešu valodā, mašīndrukā un rokrakstā. Apakšpusē apaļa zīmoga nospiedums.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls