PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Goda raksts

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 248 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Goda raksts
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Tipogrāfiski iespiesta krāsaina lapa. Dokuments aizpildīts latviešu valodā, mašīndrukā un rokrakstā.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls