PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Diploms

Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums AUM 957 Kolekcijas numurs DK1

Virsraksts vai nosaukums Diploms
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts Uz papīra puķu un lapu ietvarā iespiests uzraksts igauņu valodā.Diploms aizpildīts rokrakstā .Apakšmalā apaļā zīmoga nospiedums un paraksti.
Materiāls papīrs
Autentiskums Oriģināls