PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Jēkabpils Vēstures muzejs
Uzskaites apzīmējums JkNM 7282

Virsraksts vai nosaukums Dziesmu krājums latviešu tautas skolām
Autors vai darinātājs Sastādījis Jurjānu Andrejs
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Māksla. Izklaide. Sports
Kolekcija Grāmatas
Aptuvens izgatavošanas datējums 19. gs.90-tie gadi
Materiāls Papīrs
Autentiskums Oriģināls