PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Jēkabpils Vēstures muzejs
Uzskaites apzīmējums JkNM 7307:6

Virsraksts vai nosaukums Белочка Майга
Autors vai darinātājs Eduards Salenieks
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Literatūra
Kolekcija Grāmatas
Izgatavošanas vieta Москва
Aptuvens izgatavošanas datējums 20. gs.60-tie gadi
Materiāls Papīrs
Vairāk