PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Rokraksts

Andreja Upīša memoriālais muzejs
Uzskaites apzīmējums AUMM 14512

Virsraksts vai nosaukums A. U p ī t s
Autors vai darinātājs A. Upīts
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti
Kolekcija Andrejs Upīts
Izgatavošanas vieta Latvijas PSR
Izgatavošanas datējums no 01.01.1945 AD līdz 17.11.1970 AD
Priekšmeta apraksts Autotgrāfs. 1 lpp. ,materiāls nodzeltējis , gals nolocīts .
Vairāk