PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Rokraksts

Andreja Upīša memoriālais muzejs
Uzskaites apzīmējums AUMM 12239

Virsraksts vai nosaukums Uz jaunu etapu padomju socialistiskajā reālismā.
Autors vai darinātājs A. Upīts
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti
Kolekcija Andrejs Upīts
Izgatavošanas vieta Latvijas PSR
Izgatavošanas datējums no 18.08.1963 AD līdz 10.10.1963 AD
Priekšmeta apraksts Raksta melnraksts un tīrraksts ,31 lpp. un 24 lpp. 3 eksemplāŗos, materiāls nodzeltējis.
Vairāk