PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Medaļa

Liepājas Muzejs
Uzskaites apzīmējums LVMM 23432

Virsraksts vai nosaukums Medaļa par piemiņu Kronštates uzcelšanai 1704.gadā
Priekšmeta nosaukums Medaļa
Priekšmeta apraksts Averss: cietokšņa tornis, mvirs kura plīvojošs karogs, piekājē viļņi. Apkārt  leģenda: PALLAS QAUM CONDIDIT ARCEM IPSA COLIT. Medaļas griezumā CRON. SCHLOS MEDIA HIEME A RUSS IMPERATORE EXTRTRUCT MDCCIIII. Reverss: priekšplānā labajā pusē vīrieša figūra ar šķēpu labajā rokā, tam priekšā būvniecības instrumenti, jūrā divi burinieki, augšēj/ā daļā leģenda: HIMBERNO TEMPORE NIDIS INSULAI ALGYONE TUM VIA TUTA MARIS Ovid Mesam. Medaļas griezumā: MARIS FINNIGI SECURITAS.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Lietiskie priekšmeti >> Medaļas
Kolekcija Medaļas
Autors vai darinātājs Nav zināms
Vairāk