PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Paziņojums

Valkas novadpētniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums VkNM InvN 22542

Virsraksts vai nosaukums Saistības vietā, par piena piegādi valstij 1953.g.
Priekšmeta nosaukums Paziņojums
Priekšmeta apraksts 1 lapa. iespiesta veidlapa latviešu un krievu valodā. Aizpildīta ar roku
Satura apraksts Valkas raj. Lauksaimniecības un sagādes nodaļas, paziņojums, saistības vietā ,(sērija LV  Nr.775) par piena piegādi valstij 1953.g. - Pēteram Grendzionam, "Līčupēs" Vijciema c. Mičurina v.nos. kolhozā. 
Parakstījiuši: Rajona lauksaimniecības un sagādes nodaļas vadītājs I. Kelle,paraksts apstiprināts ar apaļo zīmogu un Lauksaimniecības produktu sagādes aģents V. Zvirbule. 1953.g. 20.oktobrī
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti
Kolekcija Dokumenti un rokraksti
Vairāk