PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Vēstule

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
Uzskaites apzīmējums K.Sk.1570

Virsraksts vai nosaukums

Maija Bergmane - L. Skalbei

Priekšmeta nosaukums

Vēstule

Priekšmeta apraksts

Oriģināls - 1.lpp. no abām pusēm mašīnrakstā, vācu valodā, paraksts ar melnu tinti - rokrakstā. Tulkojums - 3 lpp. latviešu valodā. Klāt pievienota aploksne ar noplēstu marku, daļēji redzamu pasta zīmogu. Atpakaļadresi rokrakstā ar zilu tinti un pelēku zīmuli.

Satura apraksts

D. Lāžes tulkojums latviešu val. Atvainojas par to, ka raksta ar rakstāmmašīnu. Sūtot vissirsnīgākos novēlējumus jaunajā gadā. Ar vissiltāko pateicību par jaukajām vēstulēm un Ziemassvētku sūtījumu. Daži vārdi par Maijas senčiem. Par K.Skalbes grāmatām, kuras tulkotas un izdotas Vācijā. Par Maijas Bergmanes vēlēšanos tulkot  dadžādus darbus, taču neesot padomā neviena izdevēja. No visas sirds labu vēlot - Jūsu Maija Bergmane.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti >> Korespondence
Kolekcija K.Sk.Korespondence
Vairāk