PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Vēstule

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
Uzskaites apzīmējums K.Sk.1558

Virsraksts vai nosaukums

Francis Balodis - L. Skalbei

Priekšmeta nosaukums

Vēstule

Priekšmeta apraksts

1lpp. rokrakstā ar melnu tinti. Klāt pievienota aploksne ar 4 markām, 2 pasta zīmogiem 17.8.45.

Satura apraksts Sisnīga pateicība par sveicieniem, novēlējumiem un laipnajiem vārdiem par F. Baloža  atmiņām zviedru presē.  Arī zviedru atsauksmes bija labas, izņemot komunistu Nidagu.  Informācija par kādu L. Skalbes deklarāciju, no kuras F. Balodis izrakstījis vajadzīgos datus nosūta atpakaļ Lizetei, soloties runāt ar sviem draugiem šīs lietas sakarā. Dziļā cieņā Jūsu padevīgais Fr. Balodis.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti >> Korespondence
Kolekcija K.Sk.Korespondence
Vairāk