PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Sakta

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Uzskaites apzīmējums CVVM 242219:551 Kolekcijas numurs VI 300:583

Priekšmeta tips Lietiskie priekšmeti >> Rotas >> Krūšu rotas
Kolekcija Arheoloģisko priekšmetu kolekcija
Priekšmeta apraksts

bronzas, ar magoņgalvu galiem, loks šķērsgriezumā apaļš, bez zoslas.

Apriņķis un pagasts Daugavpils apr. >> Līvānu pag.
Datējums 11. gs.